Skip to main content

Inschrijven lidmaatschap

Let op: Steekproefgewijs vragen wij aan nieuwe studentleden een bewijs van inschrijving (Studielink/DUO).